Versimpelen van pensioen-communicatie is hard nodig

“Ik spreek met iedereen op dezelfde manier, of het nou de vuilnisman of de president van de universiteit is", aldus Albert Einstein. Een quote die mij recent aan het denken heeft gezet. Pensioencommunicatie is een "hot topic", als sector proberen we om het bewustzijn van deelnemers te vergroten en tegelijkertijd aan allerlei wettelijke vereisten te voldoen rondom pensioencommunicatie.

02 May 2017
Michiel Koudijs ›

Stochastische analyse
In een publicatie voor pensioendeelnemers werd onlangs een stochastische analyse besproken. Een stochastische analyse maakt het mogelijk om een consistente theorie op te stellen waarmee integralen van processen kunnen worden bepaald. Ik vroeg me direct af in hoeverre er iemand is die dit begrijpt die niet het vak Statistiek heeft gevolgd op de Universiteit. Zonder verdere uitleg werd de stochatische analyse opgenomen in een publicatie en dat levert naar mijn mening meer vragen op dan antwoorden. Ik begrijp dat een pensioenfonds meer openheid (transparantie) wil geven over het reilen en zeilen van een fonds. Maar is dit nog te volgen voor een gemiddelde deelnemer. Hoe kunnen we van een deelnemer verwachten dat hij/zij betrokken en beter geïnformeerd is over zijn/haar persoonlijke pensioensituatie, als de pensioencommunicatie van te hoog academisch niveau is.

Naar mijn mening komt dit doordat we het jargon van de professionals teveel doorvoeren en daarmee ‘automatisch’ wordt meegenomen in de communicatie naar deelnemers. Kun je dat bestuurders, bestuursbureaus en de onderliggende commissies kwalijk nemen als hun service providers op deze wijze informatie verstrekken? En ontvangen zij de informatie in een gestandaardiseerd, helder en leesbaar format dat hen in staat stelt om de informatie te delen met de deelnemers?

Pensioenjargon
De pensioensector heeft een reputatie om zijn jargon, een grote liefde voor afkortingen en gebruik van technische termen. De komst van de Pensioen 1-2-3 heeft als doel om  hier mee te breken en door middel van gelaagde informatie de pensioencommunicatie naar deelnemers, slapers en gepensioneerden te versimpelen. De intentie is goed en er worden goede stappen gezet door pensioenfondsen en pensioenuitvoerders. Nu is het zaak dat ook service providers meegaan in deze beweging en zich houden aan drie kernthema’s; transparantie, eenvoud en klantgericht.

Alleen als we allen op eenvoudige en transparante wijze communiceren, kunnen we het vertrouwen in de pensioen sector verder herstellen. Een mooi streven voor ons allen. 

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen