Class actions als onderdeel van een goed ESG-beleid

Hoe kan het deelnemen in een rechtszaak passen in een goed ESG-beleid (Environment, Social en Governance)? Vroeger had het opstarten van een class actions een beetje negatieve connotatie. Je daagt een partij waarin je in het verleden nog investeerde in een rechtszaak. Past dit nog wel in de huidige tijdsgeest? Of past deelname aan een class action tegenwoordig juist in het nemen van sociale verantwoordelijkheid?

22 May 2017
Mitchel Steur ›

Wat is een Class Action?
Een Class Action is een gezamenlijke juridische procedure van gedupeerde beleggers tegen een onderneming. De aanklager en/of deelnemer aan de class action moet (in het voorbeeld van de effectenindustrie) aan kunnen tonen dat hij/zij in bezit was van de effecten ten tijde van de situatie waarin het vermeende verlies was opgetreden.

Een recent voorbeeld is het sjoemel software schandaal bij Volkswagen, als gevolg waarvan de beurskoers van het aandeel significant daalde. De Duitse autofabrikant heeft schuld bekend voor het sjoemelen met de uitstootgegevens van dieselauto's. Zowel beleggers als andere partijen (milieuautoriteiten, autodealers, klanten) zijn daardoor benadeeld en vragen middels een rechtsgang om een financiële compensatie.

Het onderwerp van de rechtszaak kan zeer uiteenlopen. Twee factoren zijn echter altijd kenmerkend voor een Class Action:

  • De oorzaak van de geleden schade is vergelijkbaar voor iedereen die deelneemt aan de Class Action;
  • Het aantal personen en/of instellingen daat deelneemt aan de Class Action is dusdanig groot van omvang dat het niet praktisch is om ze allemaal hun verhaal te laten doen in de rechtzaal.

Hoe kun je deelnemen aan een Class Action?
Deelname aan een class action is mogelijk indien je ten tijde van de negatieve gebeurtenis in bezit was van de effecten in de betreffende onderneming. De belegger kan vervolgens kiezen voor de opt-in of opt-out variant.
Bij de opt-in variant dient de eigenaar van de effecten actief voorafgaand aan de rechtszaak aan te geven dat hij mee wil doen aan de class action. Doe je dat niet, dan heb je ook geen recht op een vergoeding indien de rechter de aanklager in het gelijk stelt.
Bij de opt-out variant doe je altijd mee (indien je class actions als product bij bijvoorbeeld je custodian afneemt) en deel je mee in de vergoeding indien de klagende partij in het gelijk wordt gesteld. Vaak gaat dit op basis van ‘no cure no pay’. Standaard deelnemen aan de opt-out variant werkt voor de deelnemers dus niet per se kostenverhogend.

Onbekend maakt onbemind. Class actions komen niet frequent in het nieuws en als er wordt uitbetaald is dat vaak over een negatieve gebeurtenis van vele jaren geleden. Met andere woorden: de gemiddelde belegger heeft dan niet meer helder op het netvlies of hij/zij in die periode zelf ook in het bezit van de effecten was en dus ook mogelijk recht heeft op een deel van de schadevergoeding.  De laatste maanden/jaren zijn er een aantal class actions tot uitkering gekomen nadat de aanklagers in het gelijk werden gesteld, zoals tegen Pfizer, Citigroup, Fannie Mae, Dell en Immofinanz.

Class actions & ESG-beleid
Daarnaast heeft een class action soms ook nog last van de negatieve connotatie dat het 'niet netjes is' om een bedrijf aan te klagen waarin je eerder nog hebt geïnvesteerd. Het is de vraag of dat negatieve beeld terecht is. Actief invulling geven aan een ESG beleid wordt steeds belangrijker. Vaak richt een dergelijk beleid zich in eerste instantie op typen organisaties, werkzaamheden of producten welke worden uitgesloten van investering omdat deze niet passen bij de visie of de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de belegger. Maar wat nou als een organisatie die initieel als ‘goed’ werd beschouwd, toch iets doet wat niet door de beugel kan en uiteindelijk resulteert in verlies van waarde voor de belegger?

Bij steeds meer financiële instellingen begint het idee te ontstaan dat de class action juist een probaat middel is om verder invulling te geven aan het ESG-beleid. Immers, je initiële keuze voor een bepaalde investering kan goed zijn geweest. Wanneer echter, bijvoorbeeld door fraude (denk aan Volkswagen), schade wordt geleden en dit een aantasting is van de visie en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de belegger, dan is het juist heel sterk dat deze belegger een tool ter beschikking heeft om de schuldigen ter verantwoording te roepen. Class action is daarmee een goed controleinstrument om concrete invulling te geven aan het ESG beleid en  ondernemingen ter verantwoording te roepen op basis van gestelde ESG richtlijnen. Bovendien is de financiële compensatie onderdeel van het beleggingsresultaat.

 

 

Schrijf een reactie

U plaatst uw reactie door direct in te loggen met LinkedIn of met een van de andere socialmedia omgevingen.

Log in met om een comment te plaatsen